Tue Askland: advokat med møderet

I Advokatfirmaet Askeland er specialet fast ejendom, og det er Tue Askeland, der både ejer og driver virksomheden. Tue arbejder selvstændigt i firmaet men trækker på ekstern hjælp, hvis det kræves af den konkrete sag. Du kan forvente professionel konsultation og rådgivning, såfremt du vælger at samarbejde med Advokatfirmaet Askeland. Fokus har altid været at yde meget professionel rådgivning, hvor klientens interesser står forrest frem for alt.

Tue Askeland blev uddannet jurist i år 2000, og blev advokat i 2003. Siden da har han arbejdet på adskillige sager og har også lang erfaring med procedure og retssager. Han har møderet for både Landsret og Højesteret, så du er i trygge hænder, hvis du mangler professionel, juridisk hjælp. Der kan være mange årsager til, hvorfor hjælpen opstår. Det kan være en strid, der pludselig er opstået mellem dig og en anden part (inden for fast ejendom), det kan også være, at du blot har brug for en advokats vurdering af din sag – eksempelvis i forhold til at vurdere, hvordan du står, og om du kan klare sagen uden at skulle gå i retten.

Hvilke områder beskæftiger Advokatfirmaet Askeland sig med?

Som før nævnt, er hovedområdet i firmaet fast ejendom. Men hvad indebærer det egentligt? Fast ejendom er et bredt begreb, som dækker over flere kompetencer og ydelser. Tue Askeland agerer både advokat i sager, der er inden for det private anliggende samt i erhvervssammenhænge. Det er dog sidstnævnte, der fylder mest.

Tue kan agere erhvervsadvokat, hvis du mangler generel juridisk rådgivning vedrørende alle aspekter i at eje en virksomhed. Der er rigtig mange forhold, man skal være opmærksom på som virksomhedsejer, og nogle af tingene kan være ganske kringlede at forstå. Hvis du vil være sikker på at løse problemer inden for eksempelvis inkasso, ansættelsesret, kontraktforhold, selskabsret eller uenigheder, med den juridiske del helt korrekt på plads, vil det ofte være nødvendigt med en advokat. Den samme generelle rådgivning kan Tue bistå med inden for bolighandler. Her kan det både være køber og sælger, der gerne vil have juridisk hjælp til at kunne træffe de rigtige valg – og uden at være bange for konsekvenserne.

Du kan læse mere om Tue Askelands kompetencer og tilgang som advokat på hans hjemmeside: https://tueaskeland.dk

Tue Askeland har altid været dedikeret – også inden for personlige hobbyer

Det er ikke bare i advokatfaget, at Tue har vist stor interesse, passion og dedikation. I sine yngre år var det redskabsgymnastik, som advokaten brugte rigtig mange vågne timer på. Faktisk så mange timer, at Tue blev elite-redskabsgymnastik. Sportsgrenen var dominerende i ca. 6-8 år, og den blev dyrket i Gymnastikforeningen HERMES, som holder til på Frederiksberg.

Allerede da Tue Askeland var omkring 16 år, udviklede han også en stor interesse for jagt. Og den interesse har kun vokset sig større med årene. Faktisk så stor, at den har medført flere udlandsrejser i hele Europa. Senest har Tue lejet to skove, hvor muligheden for jagt er oplagt.

Tue Askeland - jagt

Det er tydeligt, at Tue ikke går halvhjertet til projekter, hvis det er noget, han er passioneret omkring. Det bevidner hans professionelle liv og dyrkning af hans personlige interesser ret godt. Og det kan også forklare, hvorfor Tue både har opnået møderet for Landsret og Højesteret, hvorfor han har opkvalificeret sine kompetencer løbende ved at tage uddannelsen fra Danske Bestyrelsesadvokater.