TMC Telemarketing og KantineDATABASEN

TMC-Telemarketing-logoMarketingeksperten og iværksætteren Torben Larsen startede tilbage omkring årtusindskiftet med at yde service til flere større danske virksomheder gennem TMC Telemarketing. Virksomhederne dækkede over transport, it, forsikring, medicinal og print og TMC Telemarketing har siden da spidset kompetencerne til, og fremstår i dag som en af de stærkeste samarbejdspartnere i landet inden for telemarketing.  For Torben Larsen og TMC Telemarketing er succes et spørgsmål om samarbejde. 

Hos TMC Telemarketing har man arbejdet efter at skabe det bedst mulige samarbejde mellem kunde, organisation samt kundens tilknyttede telemarketingteam hos TMC Telemarketing. Indlevelsesevnen og engagementet i kundens unikke case er alfa og omega for at TMC Telemarketing kan levere gode resultater hver gang.  Derfor allokerer TMC Telemarketing altid faste projektledere ud til de enkelte kunder for at kunne opnå de bedste resultater.

Fra ide til koncept

Torben Larsen fra TMC Telemarketing videretænkte allerede dengang marketingkonceptet og hvorledes det kunne benyttes i andre brancher. Torben Larsen har altid haft et talent for at spotte udækkede behov indenfor erhvervslivet og fik der ideen til konceptet – KantineDataBASEN. Han undrede sig over, at det ikke var muligt at skabe sig et overblik over de forskellige kantineordninger, der var i landet. KantineDataBASEN, der er et registreret varemærke under TMC Telemarketing, er en komplet database over samtlige katine- og køkkenforhold i den offentlige og private sektor med mere end 50 ansatte. Ved at drage nytte af erfaringer fra bl.a. databehandling i TMC Telemarketing lykkedes det at samle beskrivelser i af køkkenforhold på cafeer, hoteller, restauranter og konferencecentre, produktions- og modtagekøkkener i kommuner samt produktions- og modtagekøkkener med over 50 ansatte.

TMC Telemarketing – databehandling og dataindsamling

TMC Telemarketing der er eksperter i B-T-B løsninger har med KantineDataBASEN skafftet e-mail inkl. permission på ca. 90 % af databasens køkken- og kantineansvarlige og registrerer 5.240.000 ugentlige bespisninger. Som Køber af TMC Telemarketings kantineDATABASE får man mulighed for at kontakte de køkken- og kantineansvarlige i indgå i dialog med disse. Udviklingen af konceptet er foregået i tæt samarbejde med branchens aktører, der står for leveringen, eller via eksterne grossister leverer til kantiner og restauranter mm. Aktørerne, der dækker Danmarks førende foodservice levarandører, har indgået samarbejdet, hvor der skabes inspiration til køkkener og kantiner. De ansvarlige for selvsamme kantiner og køkkener har så indvilliget i at modetage nyheder og gode tilbud fra basens købere.  På denne måde skabes der en win-win situation for begge partner samt ikke mindst for kantinerne og restauranternes brugere, der vil kunne opleve mere interessante og varierede menuer.

Samarbejde mellem aktørerne

Ideen med et tæt samarbejde mellem TMC Telemarketing og dets kunder er overført til KantineDATABASEN, hvor Torben Larsen mente, at dialogen i branchen var besværet af lange kommunikationsveje. TMC Telemarketing har vist sig succesfulde med KantineDATABASEN, da de konstant har bygget videre på deres ekspertise omkring behandling af store mængder data. Således havde konceptet ikke vist sig succesfuldt, hvis ikke databasen havde været brugervenlig fra dag 1. Det har netop altid været en af TMC Telemarketing store forcer, at skabe den gode dialog idet kundeforståelsen og kundetilfreds altid har været første prioritet for virksomheden i Horsens.

Telemarkting Centret ApS vision om gennemskuelig information

TMC Telemarketing har udviklet KantineDATABASEN til at indeholde navn og e-mail til beslutningstageren i køkkenet samt produktionsstedets samlede forbrug af produkter og ydelser. Dette skaber for leverandører et bedre overblik over, hvor i landet de kan optimere deres leverancer og samtidigt hjælpe produktionsstederne til at indhente bedre tilbud udefra. Hertil indeholder databasen selve madproduktionen samt indkøbssammenslutninger og licitationsaftaler. TMC Telemarketing så med KantineDATABASEN endnu en mulighed for at gøre systemet mere gennemskueligt. I offentlige produktionskøkkener benyttes ikke særskilte CVR numre, og det er heller ikke muligt at se om produktionen er udliciteret til private virksomheder. KantineDATABASEN er udformet således, at den også indeholder informationer hertil, der letter overblikket for leverandører.