Spildevand skal igennem et rensningsanlæg

Spildevand er et det vand der kommer fra almene hjem, industrier, erhvervsorganisationer eller institutioner. Altså er det såkaldt brugsvand. Spildevand renses på et rensningsanlæg for at nedbryde de forurenede stoffer der er i vandet efter brug, således at dette vand ikke kan skade miljøet. Efter vandets rensning bliver det ledet ud i vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden. Når spildevandet løber igennem et rensningsanlæg, er den første rensning et ristanlæg der fanger og frafiltrere større genstande, såsom skrald og papir, vatpinde, bleer osv. Den næste rensning som spildevandet løber igennem, foregår som en mekanisk rensning hvor at alt overfladeslam, sand osv. bliver skrabet væk fra overfladen eller bunden af vandet.

Den tredje del af processen er en såkaldt kemisk behandling, hvor at spildevandet tilføres kemikalier således at kemikalier, såsom fosfor der findes i rengøringsmidler og shampoo, vil falde til bunden, hvorefter det så kan skrabes væk. Ved den fjerde og sidste del af processen for at rense spildevand, bliver vandet ledt ind i større tanke, hvor der efterfølgende tilføres nogle specielle bakterier, som skal spise det kvælstof og organiske stof, der end måtte være tilbage i vandet. Det er en længere proces, som tager ca. 24 timer, for at rense spildevandet og sikre at naturen ikke bliver skadet. Det er måske værd at tænke over næste gang, man bruger vandet fra vandhanen derhjemme.