Semaiskolen: StudieNord og hvad der tilbydes

SemaiskolenStudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud, som ligger under de mange tilbud, der udbydes af Semaiskolen. StudieNord igennem Semaiskolen er for unge i alderen 15-25, der af en række forskellige grunde ikke er klar til at indgå i det almindelige skole- og uddannelsessystem.

Semaiskolen er et fondsdrevet opholdssted med en overordnet og ulønnet bestyrelse, der overser de forskellige opholdssteder, der tilbydes af Semaiskolen.

StudieNord, gennem Semaiskolen, tilbyder som nævnt uddannelse- og aktivitetstilbud. Disse tilbud tilrettelægges ud fra ønsker og behov de unge mennesker har. Semaiskolen og StudieNord har det som mission at udvikle de unge mennesker socialt, fagligt og personligt, så de på den måde bliver bedre rustet til at klare sig i fremtiden. Der fokuseres ligeledes fra Semaiskolen og StudieNord på en sammenhængende indsats, der forbedrer de sociale, faglige og personlige kompetencer de unge mennesker besidder.

Formålet med Semaiskolen og StudieNord er at hjælpe de unge mennesker videre i livet og give dem et fundament for videre uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe og forløb på Semaiskolen/StudieNord

De unge mennesker på Semaiskolen og StudieNord defineres overordnet som unge mennesker, der grundet faglige og sociale problemstillinger ikke er i stand til at gennemføre en traditionel uddannelse eller erhvervslivets krav.  StudieNord og Semaiskolen fungerer derfor som et særligt tilpasset og forudgående uddannelse- eller træningsforløb.

Som nævnt er de unge mennesker, der kommer til Semaiskolen og StudieNord i alderen 15-25 år og med sociale, personlige eller faglige problemer, der hindrer dem i at gennemgå et almindeligt forløb.

De unge der ankommer til Semaiskolen og Studienord har typisk en eller flere af følgende problemstillinger:

  • Unge der ikke er klar til job eller uddannelse grundet sociale eller faglige problemer.
  • Unge som ikke har afsluttet folkeskolens afsluttende prøve.
  • Unge der tidligere har haft ophold på enten efterskole eller specialskole, men stadig mangler at udvikle deres sociale eller faglige kompetencer.
  • Unge med behov for afklaring af fremtig forsørgelse og/eller fremtidig bolig.

Semaiskolen og StudieNord stræber efter at klargøre de unge mennesker til en fremtidig erhvervsuddannelse igennem tiltag, der søger at styrke de unge menneskers kompetencer inden for almene kompetencer, valgkompetencer, Fag-faglige kompetencer og sociale kompetencer.

Undervisningen er tilpasset til den enkelte persons individuelle behov.

STU

STU, eller den Særlige Tilrettelagte Uddannelse, bliver udbudt af Semaiskolen gennem StudieNord. STU er en 3 årig lang uddannelse, der bliver tilrettelagt ud fra de specielle og specifikke behov, en ung person på Semaiskolen/StudieNord har behov for.

Der ligges stor vægt på, at den studerende på Semaiskolen og STU indgår i undervisningsmiljøer, der fokusere på kvalitet og udvikling af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.

Semaiskolen og STU har tæt samarbejde med det nærliggende erhvervsliv, og der vil derfor være rige muligheder for de unge mennesker for at komme i flere forskellige praktik forløb, der kan være med til at støtte deres fremtidige beslutninger og styrke deres personlige og faglige kompetencer.

Praktikforløbende igennem Semaiskolen og STU tilrettelægges efter elevens ønsker.

STU har unge mennesker der falder ind under kategorierne: Udviklingsforstyrrelser, emotionelle- og sociale vanskeligheder, psykiske vanskeligheder og indlæringsvanskeligheder.

Dagligdagen på StudieNord

Det primære fokus på StudieNord og Semaiskolen er at skræddersy et program i samarbejde med alle parter, der tilgodeser de unge mennesker bedst, og giver maximalt udbytte i forhold til deres fremtidige udvikling.

Der tilbydes en række fag på StudieNord som blandt andet involverer:

Håndværk

Der tilbydes undervisning i de forskellige håndværksfag, og når eleven har fundet sin plads, er der mulighed for at specialisere sig i et fag.

Kreativ design

De unge mennesker kan arbejde med alt fra smykkedesign til boligindretning. Kreativt design spænder ret bredt, da det også kan indeholde istandsættelse af møbler, hvilket lidt krydser med snedker og så vi tilbage ved håndværk.