Peder Bent Ahrens – Coaching, stress og jobsøgning.

Peder Bent Ahrens vil i nedstående belyse, hvad der for mange kan være et gådefuldt og udefinerbart koncept: Coaching.

Peder Bent Ahrens var i 2009 færdig med sin uddannelse fra Life- og business Coaching. Dette gjorde Peder Bent Ahrens til certificeret KaosCoach®. Han videreuddannede sig desuden inden for projektstyring med inddragelse af LEAN, på Niels Brock CPH Business College. Dertil kommer Peder Bent Ahrens store erfaring fra hans job som Jobkonsulent og arbejde med HR. Alt dette har givet Peder Bent Ahrens en række værdifulde kompetencer, inden for områderne i det danske arbejdsmiljø, trivsel og jobmarked. Peder Bent Ahrens vil gennem nedstående dele ud af disse erfaringer.

Stress i forbindelse med jobansøgningen.

Peder Bent Ahrens erfaring viser, at stress især forekommer i forbindelse med personer på arbejdsmarkedet. Han siger dog ydermere, at stress ligeledes kan ramme personer i forbindelse med jobsøgningen. En proces, ifølge Peder Bent Ahrens, der kan være ekstrem stressfuld. Peder Bent Ahrens uddyber, at det uanset alder og uddannelsesbaggrund kan være noget, der rammer alle. Peder Bent Ahrens mener, at det er den personlige udfordring og udtømning af ressourcer, der påvirker personen negativt. Peder Bent Ahrens oplever især, at dette emne kommer op i hans arbejde på jobcenteret. Peder Bent Ahrens mener det er nødvendigt at kigge dybere ind i den jobsøgendes hverdag. Igennem hans erfaring og uddannelse som KaosCoach® og virksomhedskonsulent, ønsker Peder Bent Ahrens at belyse den situation en jobsøgende finder sig, og derfra bedre rådgive og analysere situationen. Peder Bent Ahrens anderkender helt igennem, at det en svær tid for de jobsøgende.Han uddyber yderligere, at stress kan defineres som en ubalance i ressourcer og krav.

Peder Bent Ahrens mener at, begivenheder i en persons liv, der fremstår truende, uhåndterbare eller på anden måde belaster personen, kan være med til at fremprovokere stress.Eksempler på, hvad der kan fremme stress er ting som arbejdsløshed, en ændring i økonomi, vrede og mangel på mening i hverdagen.

Peder Bent Ahrens siger, at det varierer fra person til person, hvad der fremkalder stress. Hertil uddybes, at de forskellige stressfaktorer kan være ensomhed, mangel på kontrol eller måske en helt eksistentialist krise, hvor man finder det svært at finde mening med tilværelsen. Peder Bent Ahrens forsikrer dog, at det ikke er verdens ende, selv om det sommetider kan føles sådan.Peder Bent Ahrens uddyber, at det er ligeså vigtigt at anerkende de oplevelser man har, selv om de er dårlige.

Peder Bent Ahrens – Det første skridt.

Peder Bent Ahrens sammenligner en afskedigelse som at være fanget i en mørk tunnel. Det kan fremkomme mørkt og en følelse af fortabelse kan snige sig ind, men det er vigtigt at fokusere på, at lyset vil vise sig.

Han forklarer, at det handler om at finde sig vej igennem mørket. Peder Bent Ahrens uddyber, hvordan det især i starten er, hvad han blandt kollager, kalder et ”granatchok ”. En følelse af, at ens kompetencer ikke bliver udnyttet på arbejdsmarkedet og man er ikke i kontrol. Peder Bent Ahrens oplever især med kandidater på jobcenteret, at frustrationen ligger sig i, at situationen er ude af egen kontrol. Peder Bent Ahrens forklarer, at det vigtigt ikke og tage sin afskedigelse personlig. Peder Bent Ahrens betoner vigtigheden i at huske på, at det næsten aldrig er personligt. Han mener derfor, at man skal huske og holde fast i tanken om, hvorfor det skete og at denne er uden for egen kontrol.

Peder Bent Ahrens pointerer desuden vigtigheden i at tale åbent om sin ledighed, og ikke skamme sig over sin situation. Balance og refleksion er vigtige fundamenter i en sådan tid, siger Peder Bent Ahrens. Peder Bent Ahrens pointerer desuden også vigtigheden i at holde fri og anderkende, at det og søge job kan være et job i sig selv. Nogle vil opleve en mangel på forståelse hjemmefra, og igen er det her vigtigt at bevare roen. Stress af og husk at holde fri, lyder det fra jobkonsulenten.

Det er vigtigt at holde sig i gang, dyrke motion og udforske nye sider af sig selv, som man nu kan dykke ned i. Afslutningsvis siger Peder Bent Ahrens, at det vigtigste er og huske på, hvordan dette ikke vil vare for evigt og at oplevelsen vil forme dig som person, og gøre dig stærkere.