NorthCapital Holding ApS: Global markedsleder

Siden 2015 har NorthCapital Holding ApS søgt at udvikle sin status som global markedsleder inden for ædelstenssektoren. Således har investeringsselskabet etableret operationer og aktiviteter inden for industrisektoren og den finansielle sektor.

Med egen minedrift i Brasilien har NorthCapital Holding ApS formået at opbygge et position som markedsleder og betydelig investor på det brasilianske marked inden for ædelstenssektoren. Siden da har investeringsselskabet søgt at udvikle dets operationer og selve basisvirksomheden, således NorthCapital Holding ApS bliver et multi-assets investeringsselskab med et globalt perspektiv.

Passion, ambition og samarbejde

Som følge af NorthCapital Holding ApS’ operationer har investeringsselskabet opsat en tredelt vision, som indebærer dets passion, ambition og samarbejde.

Passion

NorthCapital Holding ApS stræber efter at skabe værdi på tværs af industrier, sektorer og geografiske lokationer, som alle genererer et højt risikojusteret afkast.

Ambition

I forlængelse af investeringsselskabets position som markedsleder inden for ædelstenssektoren i Brasilien stræber NorthCapital Holding ApS efter at gøre en positiv forskel for de samfund, hvori de opererer.

Samarbejde

NorthCapital Holding ApS forudsætter, at vi kan opnå meget mere samme, end vi nogensinde vil kunne opnå på egen hånd. Derfor stræber investeringsselskabet at inspirere til en kultur af samarbejde, hvor alle kan lære og inspirere hinanden samt dele succeserne.

NorthCapital Holding ApS i Denmark

Efter at være oprindeligt etableret i Berlin af tyske ejer og stifter Werner Schmidt, holder NorthCapital Holding ApS på nuværende tidspunkt til i København, hvorfra den opretholder alle operationer. NorthCapital Holding ApS i Denmark består af en større stab af medarbejdere, som alle stræber efter at skabe et globalt perspektiv på tværs af investeringsselskabets operationer og initiativer.