Kim Hersland: Statsautoriseret revisor

Med en personlig interesse for den finansielle sektor besluttede Kim Hersland i 1981 at få en kandidatgrad i Business Administration fra Copenhagen Business School. Senere hen tilføjede han titlen Statsautoriseret revisor i 1986.

Statsautoriserede revisor Kim Hersland har igennem studietiden på Copenhagen Business School opretholdt diverse finansielle stillinger hos betydelige revisor- og investeringsvirksomheder i Danmark.

Kim Hersland forfølgning af en karriere som revisor har ledt til positioner i bl.a. Öhrlings Revisionsaktieselskab, hvor Kim Hersland begyndte karrieren som trainee.

Dernæst fulgte en stilling som Partner og International Partner hos PricewaterhouseCoopers (PWC) fra 1988-2000. I 2000 påtog statsautoriserede revisor Kim Hersland sig rollen som ejer og partner i Ankjær Jensen & Partners. Denne stilling ledte til hele 10 år i selskabet.

Efterfølgende opnåede Kim Hersland positionen som ejer og partner hos Baker Tillt Audit, hvor han forblev fra 2010-2013.

I 2013 tog statsautoriserede revisor Kim Hersland springet til at starte egen virksomhed. Dette blev anledningen til at starte Hersland & Partners samt Parker Randall, som begge er aktive revisionsselskaber i dag Begge selskaber blev etableret i 2013, hvor positionen som CFO, bestyrelsesmedlem og direktør i NorthCapital fulgte i 2014.

CFO hos NorthCapital

På nuværende tidspunkt besidder statsautoriserede revisor Kim Hersland positionen som CFO hos NorthCapital, som er førende leverandør af farvede ædelsten. NorthCapital blev etableret i 2014 som følge af ejer og stifter Werner Schmidts ønske om at skabe et holdingselskab, som opererer med investeringer på tværs af sektorer, industrier og geografiske områder.

NorthCapital driver egen minedrift i Brasilien, hvor selskabet udvinder naturelige forekomster af smaragder og alexandrits. Det er ført til en position som markedsleder og betydelige investor i Brasilien.

Karrieren ved siden karrieren

I forlængelse af Kim Herslands karriere som revisor rådgiver han også flere banker og større virksomheder i forbindelse med transaktioner, som ligger uden for de danske grænser. Derudover tilbringer statsautoriserede revisor Kim Hersland også tid som underviser på Copenhagen Business School og fungerer som censor ved den officielle revisoreksamen i Danmark.

I sin faglige egenskab har Kim Hersland ført til sin passion for investering videre i form af en række artikler i regnskabs- og skattetidsskrifter. Her har han formået at etablere sig som en velset specialist inden for selskabsbeskatning.