Få styr på regnvandet med faskiner.

Få styr på regnvandet med faskiner.

Har du nogensinde overvejet, hvordan din ejendom kommer af med regnvandet, og hvilken metode er den mest hensigtsmæssige for både bolig og miljø?

Når der falder regn, er det en naturlig del af processen at vandet på jorden trækker ned i grundvandet, og på den måde fremadrettet kan anvendes som eksempelvis drikkevand. Men med anlæggelse af boliger, hvor man leder vandet væk via nedløbsrør og videre over i kloaksystemet, bliver dette vand ført direkte ud til rensningsanlægget eller direkte til recipienten, og forhindrer dermed at regnvandet kommer ned til grundvandet. Det kan have en negativ effekt på mængden af drikkevand fremadrettet.  Yderligere er der komplikationer forbundet med, at denne proces skaber mere vand i floder, søer og åer, hvilket medfører større mængder af fordampning, hvilket udmunder sig i det stigende antal af skybrud vi har været vidne til igennem de senere år.

Hvad kan du gøre som boligejer?

Som boligejer kan du være med til, at have en positiv indvirkning på denne tendens. Ved at monterer faskiner på din ejendom, kan du hjælpe regnvandet ned til grundvandet. Faskiner er et apparat der graves ned i jorden, og som har den funktion at det leder regnvandet ned i undergrunden til grundvandet. Faskiner kræver ikke særligt meget plads, og monteringen er relativ enkel, og kan ikke ses efter at det er blevet installeret.

Læs og lær mere om faskiner hos denne virksomhed.

Er du interesseret i, hvad faskiner kan gøre for din ejendom, hvordan du kan have en positiv effekt på miljøet og vores drikkevand samt holde dit hus’ fundament og sokkel fugtfri, så tilbyder denne virksomhed implementering og montering af faskiner. På deres hjemmeside kan du læse mere om fordelene ved, at få installeret faskiner såvel som du kan bliver klogere på, hvordan denne metode egentlig fungerer.