Emil Raun fra VARDA støtter de utilpassede unge

Emil Raun stiftede VARDA i 2008 efter en erkendelse af, at tilbuddene på socialområdet ikke var tilfredsstillende i forhold til egne visioner. Emil Raun er uddannet Cand.Scient. Adm, og han har i en lang årrække beskæftiget sig med offentlig forvaltning på socialområdet, så med VARDA havde Emil Raun derfor en enestående mulighed for selv at præge støttetilbuddene i den retning han ønskede. VARDA er en selvstændig, privatejet institution, og Emil Rauns primære formål med virksomheden er, at tilbyde pædagogisk døgnservice til de mange unge mellem 16-23 med sociale problemer, som er blevet anbragt i egen bolig. Grunden til de sociale problemer, som varetages af Emil Raun fra VARDA, kan enten skyldes fysiske eller psykiske problemer hos de unge, og målgruppen omfatter blandt andet borgere med ADHD, depression, borgere som er psykisk udviklingshæmmede eller deltager i en misbrugsbehandling.

For mange af disse borgere, som Emil Raun og VARDA støtter, kan det være svært at stå på egne ben, når man eksempelvis skal flytte i egen bolig for første gang. Dette skyldes blandt andet, at disse unge typisk ikke har mulighed for at få støtte fra familien og sin sociale omgangskreds, og det er blandt andet denne funktion, som Emil Raun og VARDA hjælper de unge til at opnå. Emil Raun fra VARDA ønsker derfor at hjælpe disse unge mennesker med at udvikle deres psykiske, fysiske eller sociale funktioner og på den måde også få nogle af de personlige succeser, som de ofte mangler. Derfor tager Emil Raun og VARDA altid udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger, så man bedst muligt kan støtte den udsatte borger til at styrke sine muligheder eller få tildelt værktøjer, der kan kompensere for en nedsat funktionsevne. Emil Raun og VARDAs formål er dermed ikke at træffe personlige valg for de utilpassede unge, men derimod give dem støtte og vejledning, så de på lang sigt selv kan træffe bedre valg og få indflydelse på sin egen situation. Det er både Emil Raun og VARDAs overbevisning, at man derved kan hjælpe de udsatte til ikke at skille sig unødigt ud fra sine omgivelser.

Familierådgivning i VARDA

For de helt unge som endnu ikke mentalt eller fysisk er klar til at flytte i egen bolig, yder Emil Raun og VARDA også familievejledning, hvis det vurderes i VARDA, at man med pædagogisk støtte i hjemmet kan opnå gode resultater. Det kan for eksempel være hos forældre til handicappede børn, hvor belastningen har været for stor til, at man kan løfte opgaven alene, det kan være hos forældre med alkoholiske problemer, men hvor man mener, at rådgivningsmøder kan hjælpe forældrene til i højere grad at støtte de unge eller det kan være hos de utilpassede unge med småkriminelle tendenser, så man i fællesskab kan få sat en stopper for disse aktiviteter i tide. I disse tilfælde vurderer Emil Raun og VARDA altid, hvad der er i barnets interesse, og hvilke metoder man skal tage i brug for at yde den bedste pædagogiske støtte til familien som helhed og de unge. Som tiltag fra Emil Raun og VARDA kan blandt andet nævnes fælles og individuelle samtaler, familieaktiviteter, observationer med korrigerende anvisninger og anden rådgivning, der med Emil Raun og VARDAS hjælp, skal hjælpe familien til at få en struktur og rytme i hverdagen.

Emil Raun: De unge skal på sigt være selvforsørgende

Både Emil Raun og VARDA kender til de store udfordringer med at finde ståsted på arbejdsmarkedet. Selv for tilpassede unge kan det være svært, og disse problemer erkender Emil Raun fra VARDA er blevet større i løbet af finanskrisen. Emil Raun mener, at virksomhederne ofte ikke har de samme ressourcer til at ansætte unge med sociale, psykiske eller fysiske problemer, og det er derfor, at individer som Emil Raun og virksomheder som VARDA, kan hjælpe de unge til at øge sin selvstændighed. Emil Raun og VARDA gør blandt andet dette ved at hjælpe de unge til at komme i gang med et uddannelsesforløb for at opbygge de kompetencer, som det kræver at indgå på lige vilkår på en arbejdsplads. Det endelige formål for Emil Raun, VARDA og de unge med problemer er dermed, at de skal oparbejde tilstrækkelige kompetencer til at blive selvforsøgende på lang sigt.

Hvis din kommune har brug for pædagogisk støtte til unge utilpassede, kan VARDA kontaktes her:

VARDA tlf. 51 15 02 52

VARDA mail: info@varda.dk