Christian Betting er både passioneret og målrettet, når det kommer til grøn energi

Spørger du Christian Betting, er grøn energi vejen frem, når vi snakker industrielle processer og forretningskoncepter. Det er både god forretning rent økonomisk, men det er også etisk forsvarligt, når vi står overfor den altoverskyggende miljø-udfordring, som vi nu gør. I stedet for at fokusere på, hvad vi tidligere har gjort galt og på tidligere generationer, så bør vi fokusere på fremtiden. Og her er Christian Betting ikke i tvivl: Den er grøn og vedvarende.

Christian Betting er administrerende direktør i firmaet Lighthouse Energy DMCC, som har base i Dubai. Det samme har Christian og hans familie. Efter en succesfuld karriere i Danmark med både ambitiøse stillinger og selvstændig virksomhed bag sig, rev Christian Betting og familie stikket ud i 2009. Turen gik til Mellemøsten. Her har Christian været målrettet på at få implementeret solenergi i Dubai, hvilket han også har formået at gøre med succes. Grøn energi er uden tvivl et hjertebarn, som med passion bliver ført ud i erhvervslivet – og gerne i så stort omfang som muligt.

Christian betting

Grøn energi – den vedvarende løsning

Vedvarende energi, som efterhånden er blevet synonym med grøn energi, er svaret på mange spørgsmål. I mange år har vi hørt på næsten dommedags-lignende forudsigelser omkring, at olien slipper op inden for en nær fremtid. Og ja, det er et faktum, at olien slipper op. Og ja, på sin vis er det da også skræmmende. Men det tvinger os samtidigt til at tænke innovativt, og det er ikke en dårlig ting ifølge Christian Betting. For ville vi have tænkt i de samme baner, hvis vi vidste, at olien var på samme vedvarende niveau som andre energikilder?

Når man taler vedvarende energi, taler man om de energikilder, som ikke slipper op. De ressourcer, vi har til rådighed på jorden, som inden for menneskets levetid er uudtømmelige. Eksempler på energikilder, der er vedvarende, tæller blandt andet solenergi, vindenergi, vandkraft og jordvarme. Nogle lande har allerede taget enerkilderne rigtig godt til sig og haft succes med at implementere dem i systemerne. Disse former for energi står i modsætning til for eksempel olie og kul, som ellers har domineret i mange år. Men som vi også har været bevidst om i efterhånden mange år, så slipper disse kilder op. Netop derfor er de heller ikke vedvarende. Dertil kommer selvfølgelig, at brugen af dem ikke harmonerer med de grønne målsætninger, som er blevet sat politisk. I den forbindelse mener Christian Betting, at man skal huske at præsentere ikke bare de miljømæssige fordele, men også de økonomiske, når ideen om grøn energi skal ‘sælges’ til byer eller lande.

Det var netop den tilgang, der gjorde, at Christian Betting fik succes med at inkorporere solenergi som del af løsningen i Dubai.

Christian Betting - solenergi

Christian Betting: Vi er på vej i den rigtige retning

Vi har allerede rykket os en del, når det kommer til at udbrede vedvarende energi som en fast del af energiforsyningen. Flere lande har taget idéen til sig og har helt eller delvist ‘outsourcet’ de konventionelle energikilder til de vedvarende. Eksempelvis kommer alt elektricitet i lande som Island og Norge nu fra vedvarende energi. Og et land som Uruguay symboliserer en af de vildeste succeshistorier, når det kommer til implementering af grøn energi.

Markedet for grøn energi er i stejl vækst, og der er ingen grund til at tro, at det ikke vil blive ved sådan. Det er Christian Betting selvfølgelig rigtig godt tilfreds med. Det handler bare om omstilling og nye måder at gøre tingene på.