Bedemand – få hjælp af en bedemand i forbindelse med begravelse og bisættelse

Når du skal arrangere en begravelse, så er det en god ide at bruge en bedemand. En bedemand kan her sikre, at planlægningen af begravelsen foregår så enkelt og effektivt som muligt.

Har du ansvaret for at arrangere en begravelse, og ved du ikke rigtig, hvad du skal gøre? I så fald, så kan det tit være en god ide at få hjælp af en bedemand. En bedemand kan i denne forbindelse håndtere al kontakt til de offentlige myndigheder, ligesom at han kan klare alle de praktiske forhold mht. selve begravelsen.

Kontakt til de offentlige myndigheder
En bedemand kan hjælpe på især to fronter i forbindelse med et dødsfald. For det første, så kan bedemanden sørge for, at de offentlige myndigheder bliver underrettet om dødsfaldet.

Husk i denne forbindelse at give bedemanden afdødes dåbsattest, vielsespapirer, eventuelle skilsmissepapirer og andre vigtige dokumenter, som de offentlige myndigheder kunne have brug for i denne henseende. Husk også at give din bedemand afdødes testamente, så frem at afdøde havde skrevet et sådan.

Praktiske forhold mht. begravelsen
For det andet, så kan bedemanden også hjælpe med de praktiske opgaver i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Dette indebærer blandt andet: Kontakt til kirkens ansatte; oppyntning af kirke og kiste; indkøb af kiste og gravsten; arrangere rustvogn og adskillige andre små og store opgaver.

Disse opgaver er samtidig nogen, som de pårørende selv ofte vil bruge lang tid på at udføre, hvorfor det kan være en god ide at få en erfaren bedemand til at hjælpe sig. Derudover foregår bedemandens arbejde typisk i nært samarbejde med de pårørende, så at de pårørende er sikre på, at begravelsen afvikles på den tiltænkte måde.